Majątek zbędny i zużyty

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729), informujemy o składnikach majątku ruchomego, zakwalifikowanych do kategorii majątku ruchomego zbędnego lub zużytego, przeznaczonych do sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania innej jednostce.

Rejestr zmian dla: Majątek zbędny i zużyty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2017-08-17
Publikacja w dniu:
2017-08-17
Opis zmiany:
Aktualizacja