Wydziały

V Wydział Cywilny

V Wydział Cywilny rozpoznaje w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego i opiekuńczego z Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz sprawy z zakresu prawa gospodarczego z Sądów Okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach oraz skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

Przewodniczący Wydziału

SSA Tomasz Pidzik

Przyjęcia interesantów: poniedziałki w godz. od 1000 do 1200 w pokoju 5 B

 

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

SSA Jadwiga Galas

 

Kierownik Sekretariatu

Monika Czaja

tel. 32 2004 640

 

e-mail: informacja@katowice.sa.gov.pl

| Strona 1 | Strona 2 |