Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016.922 jt).

 

Administratorem danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Siedziba: Aleja Wojciecha Korfantego 1171119, 40-156 Katowice.

 

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach odbywa się w następujących celach:

  • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
  • zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się,
  • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • drobnych spraw życia codziennego,

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.
Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Rejestr zmian dla: Obowiązek informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2016-12-22
Publikacja w dniu:
2016-12-22
Opis zmiany: