Udostępnianie akt

W celu usprawnienia obsługi interesantów oraz wyeliminowania braku dostępu do akt zaleca się wcześniejsze zamawianie akt w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

 

Celowym jest, aby zamawianie dostępu do akt następowało ze stosownym wyprzedzeniem i aby nie dotyczyło ono ostatnich dni przed wyznaczonym terminem rozprawy.

W przeciwieństwie do interesantów sędziowie, ze względu na cykl posiedzeń, mają z reguły na zapoznanie się z aktami kilka dni.

 

Wnioski o udostępnienie akt można kierować drogą elektroniczną na adres : informacja@katowice.sa.gov.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 32 2004 583.

 

Pracownicy sądu podejmą niezbędne działania aby w uzgodnionym terminie akta oczekiwały na Państwa w Punkcie Obsługi Interesantów.

Drukuj informację