Wydziały

Lista sędziów

Lista sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny rozpoznaje w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego i opiekuńczego z Sądów Okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach oraz skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

Przewodnicząca Wydziału

SSA Ewa Maria Tkocz

Przyjęcia interesantów: poniedziałki w godz. od 1000 do 1200 w pokoju 108

 

Zastępca Przewodniczącej Wydziału

SSA Małgorzata Wołczańska

 

Kierownik Sekretariatu

Barbara Panek

tel. 32 2004 540

 

e-mail: informacja@katowice.sa.gov.pl

II Wydział Karny

II Wydział Karny rozpoznaje w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa karnego oraz skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

Przewodniczący Wydziału

SSA Mariusz Żak

Przyjęcia interesantów: poniedziałki w godz. od 1000 do 1200 w pokoju 228

 

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

SSA Witold Mazur

 

Kierownik Sekretariatu

Renata Kopiec

tel. 32 2004 550

 

e-mail: informacja@katowice.sa.gov.pl

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

Przewodniczący Wydziału

SSA Marek Żurecki

Przyjęcia interesantów: poniedziałki w godz. od 1000 do 1200 w pokoju 214

 

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

SSA Lena Jachimowska

 

Kierownik Sekretariatu

Hanna Megger

tel. 32 2004 515

 

e-mail: informacja@katowice.sa.gov.pl

IV Wydział Wizytacji

IV Wydział Wizytacji wykonuje czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną podległych sądów, kancelarii komorniczych i notarialnych.

 

Przewodniczący Wydziału

Prezes Sądu SSA Barbara Suchowska

tel. 32 2004 601

 

Kierownik Sekretariatu

Aneta Jarząbek

tel. 32 2004 580

 

e-mail: aneta.jarzabek@katowice.sa.gov.pl

 

Zespół ds. analiz

Kierownik zespołu

Krzysztof Wdowiak

tel. 32 2004 582

e-mail: krzysztof.wdowiak@katowice.sa.gov.pl

| Strona 1 | Strona 2 |