Czasowe ograniczenie działania sądów powszechnych na obszarze apelacji katowickiej

Zarządzenie 39/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieiające Zarządzenie Nr 24/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie 38/20 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 36/20 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zarządzenie 36/20 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach w okresie od dnia 10 czerwca 2020 r. do odwołania

Zarządzenie 35/20 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach w okresie od dnia 2 czerwca 2020 r. do odwołania

Zarządzenie 26/20 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu spraw pilnych podlegających rozpoznaniu w okresie czasowego ograniczenia działalności Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Zarządzenie 24/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z pracownikami i interesantami Sądu Apelacyjnego w Katowicach, co do których zachodzi podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV-2

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Biuro Obsługi Interesantów

tel. 32 2004 583

tel. 32 2004 698

Sekretariat I Wydziału Cywilnego

tel. 32 2004 540

Sekretariat II Wydziału Karnego

tel. 32 2004 550

Sekretariat III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

tel. 32 2004 515

Sekretariat V Wydziału Cywilnego

tel. 32 2004 640

Rejestr zmian dla: Czasowe ograniczenie działania sądów powszechnych na obszarze apelacji katowickiej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes i Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-06-17
Publikacja w dniu:
2020-06-18
Opis zmiany:
Zarządzenie 39/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-06-16
Publikacja w dniu:
2020-06-16
Opis zmiany:
Zarządzenie 38/20, usunięcie zarządzeń 20/20, 22/20, 27/20, 28/20, 29/20, 31/20, i 33/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-06-10
Publikacja w dniu:
2020-06-10
Opis zmiany:
Zarządzenie 36/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-06-02
Publikacja w dniu:
2020-06-02
Opis zmiany:
Zarządzenie 35/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-05-25
Publikacja w dniu:
2020-05-26
Opis zmiany:
Zarządzenie 33/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-05-12
Publikacja w dniu:
2020-05-12
Opis zmiany:
Zarządzenie 31/20, usunięcie zarządzenia 19/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
Zarządzenie 29/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
Zarządzenie 28/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
Zarządzenie 27/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
Zarządzenie 26/20, usunięcie zarządzeń 15/20, 16/20 i 17/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes i Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-04-07
Publikacja w dniu:
2020-04-08
Opis zmiany:
Zarządzenie 24/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-30
Publikacja w dniu:
2020-03-30
Opis zmiany:
Zarządzenie 22/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
Zarządzenie 20/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
Zarządzenie 19/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
Zarządzenie 17/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
Zarządzenie 16/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany: