Właściwość rzeczowa i miejscowa

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U.2014.1407 z późn. zm.) - Sąd Apelacyjny w Katowicach obejmuje obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach;

 

I Wydział Cywilny
Rozpoznaje w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego z Sądów Okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach oraz skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

II Wydział Karny
Rozpoznaje w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa karnego oraz skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Rozpoznaje w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

IV Wydział Wizytacji
Wykonuje czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną podległych sądów, kancelarii komorniczych i notarialnych.


V Wydział Cywilny
Rozpoznaje w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego i opiekuńczego z Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz sprawy z zakresu prawa gospodarczego z Sądów Okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach oraz skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny

rozpatruje w I instancji sprawy dyscyplinarne sędziów.

 

Rejestr zmian dla: Właściwość rzeczowa i miejscowa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2016-06-09
Publikacja w dniu:
2016-06-13
Opis zmiany: