Internetowy Portal Informacyjny

Komunikat Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach o uruchomieniu internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Apelacyjnego w Katowicach

 

Z dniem 1 stycznia 2013 r. uruchomiony został Portal Informacyjny Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który dostępny jest pod adresem https://portal.katowice.sa.gov.pl

 

Portal Informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach.

 

Użytkownik systemu otrzyma dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.

 

Zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta określony jest szczegółowo w Regulaminie internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którego akceptacja jest warunkiem korzystania z Portalu Informacyjnego.

 

Rejestracja osoby fizycznej rozpoczyna się od wypełnienia „Wniosku o rejestrację konta", dostępnego na stronie głównej serwisu, po czym - po uzyskaniu stosownej informacji na wskazany we wniosku adres e-mail - należy zgłosić się w Punkcie Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego w Katowicach w celu weryfikacji podanych danych, z ważnym dokumentem tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź paszportu, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja w Punkcie Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego w Katowicach zakończy się aktywacją konta oraz uzyskaniem przez użytkownika wydruku potwierdzającego założenie konta, z loginem (numer PESEL) i hasłem, które można zmienić po zalogowaniu w serwisie. Logowanie następuje przez wpisanie loginu i hasła na stronie głównej Portalu Informacyjnego. Dostęp do konta jest możliwy dopiero po dokonaniu weryfikacji.

 

Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.

 

 

Zarządzenie nr 7/17 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Apelacyjnego w Katowicach

REGULAMIN INTERNETOWEGO PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH

Aneks z dnia 27.07.2017 r. do zarządzenia nr 7/17 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Zarządzenie nr 1/18 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 stycznia 2018 r. sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/17 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Rejestr zmian dla: Internetowy Portal Informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2018-01-05
Publikacja w dniu:
2018-01-09
Opis zmiany:
Zarządzenie 1/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2017-08-01
Publikacja w dniu:
2017-08-03
Opis zmiany:
Aneks do zarządzenia 7/17
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2017-06-16
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-10-24
Publikacja w dniu:
2014-10-24
Opis zmiany:
aktualizacja