Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów czynne jest przez cały czas urzędowania sądu.


tel. 32 2004 583
tel. 32 2004 698

 

 

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

  1. informowanie interesantów o stanie spraw, które wpłynęły do Sądu Apelacyjnego w Katowicach z zakresu spraw cywilnych, karnych i ubezpieczeń społecznych ;
  2. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
  3. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych.