Kolegium Sądu

Kolegium Sądu

 • realizuje zadania określone w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Apelacyjnym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 • wyraża opinię o projekcie planu finansowego dla sądów na obszarze apelacji,
 • wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów,
 • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
 • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

 

W skład Kolegium Sądu wchodzą następujące osoby:

 • Przewodniczący - Prezes Sądu Apelacyjnego, SSA Witold Mazur

 • SSA Antonina Grymel

 • SSA Wojciech Kopczyński

 • SSA Gabriela Pietrzyk-Cyrbus

 • SSA Tomasz Pidzik

 • SSA Ewa Tkocz

 

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2018-10-23
Publikacja w dniu:
2018-10-23
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2015-10-30
Publikacja w dniu:
2015-11-02
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-05-29
Publikacja w dniu:
2014-05-29
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-01-24
Publikacja w dniu:
2013-01-24
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-10-01
Publikacja w dniu:
2012-10-02
Opis zmiany:
Skład kolegium
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2011-03-30
Publikacja w dniu:
2011-03-31
Opis zmiany:
Zmiana składu Kolegium
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2009-11-13
Publikacja w dniu:
2009-12-11
Opis zmiany: