Komunikat

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 7. Wewnętrznego Regulaminu Bezpieczeństwa i Porządku obowiązującego na terenie obiektu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 26/18 Prezesa i Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 listopada 2018 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 6/18 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Planu Ochrony Sądu Apelacyjnego w Katowicach" na terenie obiektu Sądu zabrania się:

  1. Prowadzenia działalności handlowej, z wyłączeniem działalności gastronomicznej prowadzonej przez najemcę na podstawie odrębnej umowy.
  2. Organizowania pikiet i prowadzenia działalności agitacyjnej, okupacyjnej, w tym wchodzenia i przebywania w budynku Sądu w stroju wskazującym na możliwość prowadzenia takiej działalności.
  3. Działalności reklamowej, promocyjnej i informacyjnej, w tym wywieszania jakichkolwiek ogłoszeń, zawiadomień, plakatów itp. bez wcześniejszego uzyskania zgody Prezesa i Dyrektora Sądu. Niniejsze dotyczy także wszystkich tablic i gablot ogłoszeniowych znajdujących się na terenie obiektu Sądu. Materiały, o których mowa wyżej, wywieszane bez zgody będą niezwłocznie usuwane.

Rejestr zmian dla: Komunikat

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2018-04-30
Publikacja w dniu:
2018-05-08
Opis zmiany: