O.Adm-010-275/18, O.Adm-010-279/18

Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sędziom Sądów Okręgowych oraz sędziom Sądów Rejonowych apelacji katowickiej materiałów informacyjnych dotyczących kredytów złotowych indeksowanych/denominowanych do walut obcych, wniesiona w interesie publicznym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Treść petycji z dnia 4 października 2018 r. O.Adm-010-275/18 (odwzorowanie cyfrowe petycji)

Treść petycji z dnia 6 października 2018 r. O.Adm-010-279/18 (odwzorowanie cyfrowe petycji)

Załączniki (skompresowane .zip)

Dotychczas wpłynęły łącznie dwie petycje dotyczące tej samej sprawy.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji, jako petycji wielokrotnej.

Ogłasza się 2-miesięczny okres oczekiwania na dalsze petycje od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia na stronie internetowej, tj. do dnia 22 grudnia 2018 r.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.


Aktualizacja z dnia 15 stycznia 2019 roku:

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 22 grudnia 2018 roku wpłynęły łącznie 3 petycje.

Treść petycji z dnia 20 listopada 2018 r.  (odwzorowanie cyfrowe petycji)

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 ustawy.

Rejestr zmian dla: O.Adm-010-275/18, O.Adm-010-279/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2019-01-15
Publikacja w dniu:
2019-01-18
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2018-10-19
Publikacja w dniu:
2018-10-22
Opis zmiany: