O.Adm-010-86/18

Petycja wielokrotna wniesiona w interesie publicznym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w okresie od dnia 12 stycznia 2018 r. do dnia 16 lutego 2018 r., zarejestrowana pod numerem O.Adm-010-86/18

Treść petycji (odwzorowanie cyfrowe petycji)


Zarządzono łączne rozpoznanie petycji, które wpłynęły do Sądu Apelacyjnego w Katowicach od dnia 12 stycznia 2018 r.
Ogłasza się 1-miesięczny okres oczekiwania na dalsze petycje od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia na stronie internetowej, tj. do dnia 19 marca 2018 r.


Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.


Aktualizacja z dnia 19 kwietnia 2018 roku:

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 19 marca 2018 roku wpłynęły łącznie 44 petycje.

Zgodnie z art. 11 ust 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 ustawy.

Rejestr zmian dla: O.Adm-010-86/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2018-04-19
Publikacja w dniu:
2018-04-20
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2018-02-19
Publikacja w dniu:
2018-02-19
Opis zmiany: