Oddziały

Oddział Administracyjny
Oddział Kadr
Oddział Finansowy
Oddział Gospodarczy
Oddział Inwestycji i Remontów
Oddział Informatyczny
Oddział Kontroli

Oddział Administracyjny


Do zadań Oddziału Administracyjnego należą w szczególności:

 

 • sprawy organizacyjne sądu,
 • prowadzenie sekretariatu Prezesa i Wiceprezesa Sądu,
 • nadzór nad sprawami organizacyjnymi jednostek podległych,
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu,
 • prowadzenie biura podawczego i biblioteki,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych z zakresu działania notariuszy.


Kierownik
Bożena Krzystyniak
tel. 32 2004 616
fax 32 2004 677 

Oddział Kadr


Do zadań Oddziału Kadr należy m. in.:

 

 • prowadzenie spraw etatowych i osobowych pracowników Sądu Apelacyjnego w Katowicach z wyłączeniem spraw należących do zakresów działania innych organów,
 • wykonywanie czynności administracyjnych i biurowych w zakresie spraw dyscyplinarnych,
 • nadzór nad podziałem i wykorzystaniem etatów w jednostkach podległych,
 • obsługa biurowa Sądu Dyscyplinarnego.


Kierownik
Małgorzata Urbanke
tel. 32 2004 610
fax 32 2004 672 

Oddział Finansowy


Do zadań Oddziału Finansowego należy:

 • opracowywanie, na podstawie projektów przedkładanych Dyrektorowi Sądu przez dyrektorów sądów na obszarze apelacji, projektów planów finansowych i planów finansowych sądów z obszaru apelacji katowickiej oraz projektu planu finansowego i planu finansowego Sądu Apelacyjnego,
 • opracowywanie, na podstawie projektów przedkładanych Dyrektorowi Sądu przez dyrektorów sądów na obszarze apelacji, projektów planów finansowych i planów finansowych sądów w układzie zadaniowym z obszaru apelacji katowickiej oraz projektu planu finansowego i planu finansowego w układzie zadaniowym Sądu Apelacyjnego,
 • opracowywanie w porozumieniu z podległymi dysponentami projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,
 • wykonywanie budżetu sądów na obszarze apelacji oraz budżetu Sądu Apelacyjnego,
 • prowadzenie rachunkowości Sądu Apelacyjnego.


Kierownik (Główny Księgowy)
Marta Zawada
tel. 32 2004 530
fax 32 2004 651

Oddział Gospodarczy


Do zadań Oddziału Gospodarczego należy m.in:

 

 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy Sądu,
 • administrowanie terenem, budynkiem i pomieszczeniami sądowymi,
 • prowadzenie spraw dotyczących gospodarki środkami transportowymi,
 • sprawy z zakresu bhp i p.poż. sądu,
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektu sądu,
 • prowadzenie sekretariatu Dyrektora Sądu.


Kierownik
Julita Szczepanik
tel. 32 2004 612
fax 32 2004 554 

Oddział Inwestycji i Remontów


Do zadań Oddziału Inwestycji i Remontów należy m. in.:

 

 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z działalnością inwestycyjną i remontową Sądu Apelacyjnego,
 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności inwestycyjnej i remontowej sądów okręgowych i rejonowych na obszarze apelacji katowickiej.


Kierownik
Bogdan Janicki
tel. 32 2004 533
fax 32 2004 609

Oddział Informatyczny


Do zadań Oddziału Informatycznego należy realizacja zadań z zakresu informatyzacji.

 

Kierownik
Maciej Kubik
tel. 32 2004 626
fax 32 2004 668 

Oddział Kontroli


Do zadań Oddziału Kontroli należy kontrola gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez sądy w obszarze apelacji katowickiej.

 

Kierownik
Maria Janik
tel. 32 2004 625

 

Rejestr zmian dla: Oddziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2018-05-10
Publikacja w dniu:
2018-05-10
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2018-03-16
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Opublikował:
D.Juranek
Dokument z dnia:
2017-08-09
Publikacja w dniu:
2017-08-09
Opis zmiany:
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2017-07-06
Publikacja w dniu:
2017-07-07
Opis zmiany:
Aktualizacja - kierownik OAdm.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Z. Tomaszkiewicz
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2015-11-26
Publikacja w dniu:
2015-11-26
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2015-08-06
Publikacja w dniu:
2015-08-06
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-01-24
Publikacja w dniu:
2013-01-24
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-09-06
Publikacja w dniu:
2012-09-07
Opis zmiany:
aktualizacja zadań Oddziału Kadr
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2009-09-08
Publikacja w dniu:
2009-12-11
Opis zmiany: