Opłaty sądowe

Opłaty kancelaryjne 
Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:
  1. poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu;
  2. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności;
  3. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności:
  4. zaświadczenia
pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

 

Informacje na temat opłat sądowych w postępowaniach cywilnych znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

 

 

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2017-06-16
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Audytor wewnętrzny
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2009-12-11
Publikacja w dniu:
2009-12-11
Opis zmiany: