Petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1123 z późn. zm.)  

Artykuły

  • O.Adm-010-275/18, O.Adm-010-279/18

    Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sędziom Sądów Okręgowych oraz sędziom Sądów Rejonowych apelacji katowickiej materiałów informacyjnych dotyczących kredytów złotowych indeksowanych/denominowanych do walut obcych, wniesiona w interesie publicznym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

    Czytajwięcejo:
  • O.Adm-010-86/18

    Petycja wielokrotna wniesiona w interesie publicznym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w okresie od dnia 12 stycznia 2018 r. do dnia 16 lutego 2018 r., zarejestrowana pod numerem O.Adm-010-86/18

    Czytajwięcejo: