Podstawa prawna

Sąd Apelacyjny w Katowicach jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej funkcjonującą w sektorze finansów publicznych, w całości finansowaną z budżetu państwa.

Utworzony został z dniem 1 października 1990 r. na podstawie przepisów:

  • ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych ... (Dz.U.90.53.306 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.90.64.375).


Akty prawne regulujące organizację i kompetencje sądu:

  • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r.- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997.78.483 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.2018.23 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U.2013.69);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 z późn. zm.)
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz działów administracji sądowej (Dz.Urz.Min.Spr. 2003.5.22 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U.2014.1407 z późn. zm.)

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2018-09-28
Publikacja w dniu:
2018-10-02
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2016-06-09
Publikacja w dniu:
2016-06-13
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-01-24
Publikacja w dniu:
2013-01-24
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2009-11-24
Publikacja w dniu:
2009-12-11
Opis zmiany: