Przyjmowanie i załatwianie spraw

Stan przyjmowanych spraw, sposób i kolejność ich przyjmowania i załatwiania

 1. Sprawy zawisłe w Sądzie Apelacyjnym załatwiane są w trybie procedury cywilnej i karnej. Wszystkie sprawy są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane do właściwych komórek organizacyjnych. Sprawy zawisłe w Sądzie celem rozpoznania środków odwoławczych i innych przewidzianych ustawą, rejestrowane są we właściwym wydziale w kolejności ich wpływu. Przewodniczący dokonuje wstępnej kontroli dopuszczalności wniesienia środka, a następnie kieruje sprawę na właściwe posiedzenie Sądu z uwzględnieniem kolejności wpływu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może skierować sprawę na posiedzenie poza kolejnością. Dalsze postępowanie prowadzone jest przez wyznaczony skład sędziowski (sędziów zawodowych) w oparciu o obowiązujące przepisy proceduralne. W zakresie cywilnych oraz spraw z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych o przydzieleniu sprawy sędziemu decyduje przewodniczący wydziału. Sprawy karne przydzielane są sędziom stosownie do zasad wynikających z art. 351 Kodeksu postępowania karnego. Po prawomocnym zakończeniu sprawy Sąd zwraca akta sprawy sądowi I instancji.
 2. W Sądzie Apelacyjnym przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 09.05.2012 r. (Dz.U. 12.524) w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.
  Pisemne skargi i wnioski przyjmowane są przez biuro podawcze.
  Ponadto można zgłaszać skargi ustne w ramach przyjmowania interesantów przez:
  • Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w środy w godz. 1000 - 1200 w pokoju 112
  • Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz spraw cywilnych w czwartki w godz. 1000 - 1200 w pokoju 112
  • Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach ds. gospodarczych i spraw cywilnych w czwartki w godz. 1000 - 1200 w pokoju 110
  • Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego w poniedziałki w godz. 1000 - 1200 w pokoju 106
  • Przewodniczącego II Wydziału Karnego w poniedziałki w godz. 1000 - 1200 w pokoju 228
  • Przewodniczącego III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w poniedziałki w godz. 1000 - 1200 w pokoju 214
  • Przewodniczącego V Wydziału Cywilnego w poniedziałki w godz. 1000 - 1200 w pokoju 5 B

Adres: Sąd Apelacyjny w Katowicach, Al. W. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice

Adres poczty elektronicznej: informacja@katowice.sa.gov.pl


W niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej nie zamieszczono informacji o stanie przyjmowanych spraw z uwagi na to, iż w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej nie posiadają one statusu informacji publicznej.

 

Wpływy i załatwienia spraw w wydziałach Sądu Apelacyjnego w Katowicach:

 

sprawozdania za rok 2016 i lata następne publikowane są w zakładce Statystyka

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

lata 2010/2011

lata 2009/2010

Artykuły

 • Udostępnianie akt

  W celu usprawnienia obsługi interesantów oraz wyeliminowania braku dostępu do akt zaleca się wcześniejsze zamawianie akt w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Przyjmowanie i załatwianie spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2016-08-05
Publikacja w dniu:
2016-08-05
Opis zmiany:
informacja o sprawozdaniach za rok 2016 i lat następne
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik IV Wydziału Wizytacji
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2016-04-04
Publikacja w dniu:
2016-04-05
Opis zmiany:
Wpływy i załatwienia spraw
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik IV Wydziału Wizytacji
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2015-09-14
Publikacja w dniu:
2015-09-14
Opis zmiany:
Wpływy i załatwienia spraw
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2015-01-30
Publikacja w dniu:
2015-02-05
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-05-28
Publikacja w dniu:
2012-05-31
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik IV Wydziału Wizytacji
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-05-31
Publikacja w dniu:
2012-05-31
Opis zmiany:
sprawy 10/11
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik IV Wydziału Wizytacji
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2011-01-13
Publikacja w dniu:
2011-02-25
Opis zmiany:
sprawy z lat 2009/10
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2009-09-08
Publikacja w dniu:
2009-12-11
Opis zmiany: