Transition Facility 2006

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”, realizowany w ramach programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna.

 

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów. Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II).

W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób. Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro.

 

 

 

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

Wybrane akty prawne I

Wybrane akty prawne II

ETS Lugano - Bruksela

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz a

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz b

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - formularz c

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz d

Komunikat prasowy nr 15.07

Komunikat prasowy nr 52.06

Wersja skonsolidowana 805/2004

 

Współpraca sądowa w sprawach karnych

Ustawa KPK

Wyciąg z KPK

Zasady wzajemnego uznawania kar pieniężnych

Zaświadczenie

Rejestr zmian dla: Transition Facility 2006

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2010-01-11
Publikacja w dniu:
2010-01-11
Opis zmiany: